Gribskov kommune

Gribskov kommune i nye grafiske klæder

Gribskov Kommune ønskede en ny visuel kommunikationsplatform, som kunne rumme og samle al deres kommunikation i et fælles udtryk. Det fik de, og udtrykket blev på én gang både markant og imødekommende med det stiliserede træ som gennemgående grafisk element.