Lindab sandwich paneler

Kampagne rettet mod arkitekter

Kampagnen skulle øge kendskabet til Sandwich-paneler hos især arkitekter, men også hos entreprenører og rådgivere.

Arkitektens opgave er at skabe de smukkeste bygninger og de bedste og mest funktionelle rum af materialer, der er nemme at arbejde med, da det ofte skal kunne realiseres inden for en stram økonomisk ramme. Desuden er anvendelse af bæredygtige materialer et helt afgørende krav til byggeriet.

For arkitekterne, men også for entreprenørerne og rådgiverne, handler det derfor overordnet set om at finde og anvende materialer, der har egenskaber, der kan udfylde behovet for fleksible designmuligheder, funktionalitet, bygbarhed og bæredygtighed. Og op ad disse i branchen så velkendte begreber læner sig en række buzz-words, som taler ind i målgruppens selvforståelse, og som de med stor sandsynlighed vil reagere på. Det er derfor ord af den karakter, vi valgte at bygge kampagnekonceptet omkring.